Ang pagdating ng mga kastila Sex chat gils free totaly

06-Oct-2017 15:49

Ang mga katutubo naman daw ay sinimulang ituring ang kanilang mga sarili bílang mga Pilipino noon lámang 1898, nang naghihimagsik na sila laban sa Espanya.Ang mga sinaunang katutubo ng Pilipinas ay hindi nagmula sa iisang bansa.Tinawag na lámang nila ang mga sarili batay pa rin sa kung ano ang kani-kanilang lahi at wika.Bukod sa Filipinas, sinakop din ng mga Espanyol ang maraming bansa sa gitna at timog Amerika at ilang teritoryo sa Aprika.Subalit, may labindalawang pagkakataon sa kanyang aklat na tinawag niyang Filipino ang mga katutubo.Ang mga iyon ay ang mga sumusunod:“Sa kanilang mga kilos, ang mga Filipino ay hindi kasingkiyas ng mga Tsino at Hapones; subalit mayroon silang sariling mga akda ng pagkamagalang at mabubuting asal, lalo na ang mga Tagalo na kaygagalang sa salita at kilos.”“Ang una at huling paraan ng paglutas ng mga Filipino sa mga suliranin ng pagkakasakit ay, gaya ng atin nang nabanggit, ang paghahandog ng mga alay sa kanilang mga anito o divata, na siyang mga panginoon nila.” (Tungkol sa Kapuluang Pilipinas), ay natapos niya noong 1602 at nalathala sa Roma, Italya, noong 1604.May kanya-kanya silang lahi at wika, at ang bawat lahi ay tinatawag ang kanilang sarili batay sa kung ano ang kanilang wika.

Nakasulat sa mga nabanggit na ulat at aklat ng mga Espanyol ang taguring Indio.Maraming Espanyol ang isinisilang sa mga kolonyang iyon.Upang magkaroon ng wastong pagkakakilanlan ang mga Espanyol, gumamit sila ng kanya-kanyang mga pamansag batay sa mga sinilangan nilang pook.Noong 1896, naghimagsik sila laban sa mga Espanyol.Nang sumunod na taon, nagtatag sila ng isang pamahalaan na tinawag nilang Republica de Filipinas.

Nakasulat sa mga nabanggit na ulat at aklat ng mga Espanyol ang taguring Indio.

Maraming Espanyol ang isinisilang sa mga kolonyang iyon.

Upang magkaroon ng wastong pagkakakilanlan ang mga Espanyol, gumamit sila ng kanya-kanyang mga pamansag batay sa mga sinilangan nilang pook.

Noong 1896, naghimagsik sila laban sa mga Espanyol.

Nang sumunod na taon, nagtatag sila ng isang pamahalaan na tinawag nilang Republica de Filipinas.

Naluklok si Felipe sa trono ng Espanya bílang si Haring Felipe II noong 1556.