Dating mts by vhod dating forums costa rica

07-Feb-2017 10:33

To proto, aby si jak uivatelsk sloky (User Agents), tak i penosov sloky (Message Transfer Agents) dokzaly v hlavice najt ty informace, kter ke sv innosti potebuj.Jak konkrtn daje jsou tedy obsaeny v hlavikch zprv?Pi samotnm penosu zprv vak mohou bt do hlaviky prbn pidvny jet dal daje, ve kterch je zaznamenn prbh penosu zprv.Napklad: Received: from cz by cz (Mercury 1.11); Tue, 8 Mar 94 CET Received: from cz by cz (AIX 3.2/UCB 5.64/4.07) id AA13120; Tue, 0100 Z tchto daj je pak mon vysledovat skuten "prchod" zprvy pes rzn penosov sloky na mezilehlch uzlovch potach.Zkladn funkc kadho systmu elektronick poty je doruovn jednotlivch zprv od jejich odesilatel a ke koncovm adrestm.S tm ovem me souviset i cel ada dalch zajmavch a uitench funkc, jako napklad monost rozesln zprv na vce adres, monost zasln kopi zprv na vdom, monost potvrzovn pjmu, monost pipojovn ploh ke zprvm, monost automatickho tdn dolch zprv, veden adres a archiv zprv apod.Abychom si vechny tyto zajmav monosti mohli popsat a vhodn zasadit do kontextu, je dobr si znovu pipomenou to nejdleitj, o em jsme si povdali v minulm dlu: toti e v souvislosti s elektronickou potou se meme setkat se dvma zkladnmi kategoriemi program - s tzv.penosovmi slokami (MTA, Message Transfer Agents), kter zajiuj vlastn penos zprv (ale nikoli ji komunikaci s uivatelem), a s tzv.

dating mts by vhod-46dating mts by vhod-44dating mts by vhod-11

Ne vechny programy, zajiujc fungovn elektronick poty, toti generovn takovchto potvrzen podporuj.

Nebo m bt potvrzen generovno a v okamiku, kdy si pjemce zprvu skuten pete?

Pak se ale odesilatel zase nemus vas dozvdt, e zprva byla spn penesena (resp.

e se pi penosu nikde neztratila), a e ji tud nemus poslat znovu.

Nkter systmy elektronick poty e toto dilema tak, e zavd dva druhy potvrzen - potvrzen o uloen zprvy do potovn schrnky pjemce, a potvrzen o jejm skutenm peten.

Ne vechny programy, zajiujc fungovn elektronick poty, toti generovn takovchto potvrzen podporuj.Nebo m bt potvrzen generovno a v okamiku, kdy si pjemce zprvu skuten pete?Pak se ale odesilatel zase nemus vas dozvdt, e zprva byla spn penesena (resp.e se pi penosu nikde neztratila), a e ji tud nemus poslat znovu.Nkter systmy elektronick poty e toto dilema tak, e zavd dva druhy potvrzen - potvrzen o uloen zprvy do potovn schrnky pjemce, a potvrzen o jejm skutenm peten.Dal pedstava, kter nm znan zjednodu nae povdn, je pedstava o vnitnm lenn zprv elektronick poty - tyto maj vdy dv zkladn sti: hlaviku (header) a tlo (body).